1 - 20 - 113 sonuc. Sayfa: 1 - 6
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 ÜBABE Ar –(bkz. Übab). F
2 UBEYDE Ar – Küçük köle, kölecik. Ashabın kullandığı isimlerdendir. Ubeyde b. elCerrah. F

3 ÜBEYDE Ar –(bkz. Übeyd). F
4 ÜÇEL Tür 1. Yüce, yüksek. 2. ArKa – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
5 ÜÇGÜL Tür 1. Yaban yoncası. 2. Üç gül. F
6 UÇKUN Tür 1. Kıvılcım. 2. Pahalı, yüksek. 3. Uçan, çapkın. 4. Becerikli, eli tez. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
7 Udar Oz Turk Peşini bırakmayan Uni
8 ÜFTADE Fars   1. Düşmüş, düşkün. 2. Aşık. F
9 UFUK Ar 1. Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yEr 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
10 UĞAN Tür – Yüce, yüksek, güçlü. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
11 UĞANBİKE Tür – Uğan bike. F
12 ÜGE Tür – Ünlü, şöhretli. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
13 UĞRAŞ Tür – Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni

14 UĞUR Tür 1. İyilik, şans, talih, baht. Fırsat, tesadüf. 2. Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan iyilik kaynağı. – İslam’da bu tür düşüncelere itibar edilmez. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
15 UĞURAY Tür – Uğurlu ay. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
16 UĞURCAN Tür – İyilikçi ve candan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
17 UĞURLU Tür – Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
18 UĞURSAN Tür – Uğuruyla tanınmış olan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
19 UĞURSEL Tür – Uğur sel. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
20 UĞURSOY Tür – Uğurlu soydan gelen. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni