1 - 20 - 117 sonuc. Sayfa: 1 - 6
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 RABİA Ar 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf. F
2 RABITA Ar 1. İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ. 2. Münasebet, ilgi. 3. Bağlılık, mensub olma. 4. Sıra, tertip, usul, düzen. F

3 RACİ Ar 1. Rica eden, yalvaran, dileyen. 2. Dönen, geri gelen. 3. Nisbet ve ilgisi bulunan, dokunan. Uni
4 RACİFE Ar – Sur’un kıyamette bütün canlıları öldürecek olan ilk üflenişi. F
5 RACİYE Ar 1. Rica eden, yalvaran. 2. Umutlu. F
6 RADİFE Ar – Kıyamette üfürülecek surun ikincisi F
7 RADİYE Ar – Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen. F
8 RAFİA Ar – Her çeşit ayaklık ve destek. F
9 RAĞBET Ar – İstek, arzu. İstekle karşılama. F
10 RAĞİBE Ar –(bkz. Rağıb). F
11 RAHATEFZA a.f.i – Rahat artıran. Türk müziğinin bileşik makamlarından. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
12 RAHE Ar – Avuç içi, el ayası. F
13 RAHİLE Ar – Rahat, sakin. F

14 RAHİME Ar – Hafif sesli, latif konuşan kadın demektir,(bkz. Rahim). F
15 RAHİYE Ar – Bal arısı. F
16 RAHMET Ar . – Acıma, esirgeme, koruma, yarlığama. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
17 RAHMİYE Ar –(bkz. Rahmi). F
18 RAHŞAN Fars – Parıltılı. Işıltı. F
19 RAHŞENDE Fars – Parıldayan, parıldayıcı. F
20 RAİDE Ar – Gürleyen bulut. F