1 - 20 - 137 sonuc. Sayfa: 1 - 7
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 HABİBE Ar –(bkz. Habib) F
2 HABİNAR Ar – Nar tanesi. F

3 HACCE Ar 1. Hacca giden,Kabe’yi ziyaret eden hacı kadın. 2. Bir çeşit akdiken. – Daha çok lakab olarak kullanılır. F
4 HACER Ar 1. Taş, kaya. –Haceri Esved  Kabe’nin duvarında bulunan meşhur kara taş. 2. Hz. İsmail’in annesi ve Hz. İbrahim’in cariyesinin adı. F
5 HACERUNNUR Ar – Kükürt ile demirin birleşmesinden meydana gelen altın sarısı renginde. F
6 HADDAS Ar . Çabuk kavrayan, anlayışlı, kavrayışlı. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
7 HADİCE Ar – Vakitsiz, erken doğan kız çocuğu. – Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır. Hadice  Hz. Muhammed(s.a.s)’in ilk eşi. F
8 HADİYE Ar –(bkz. Hadi). F
9 HAFAZA Ar 1. İnsanın yaptığı işleri yazmakla görevli meleklEr 2. BekçilEr F
10 HAFİDE Ar – Kız torun.(bkz. Nebire). F
11 HAFİZE Ar –(bkz. Hafız). F
12 HAFSA Ar – Hz. Ömer’in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü’1Mü’minin. F
13 HAKGÜZAR a.f.i . – Hakkı tanıyan, haktan ayrılmayan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni

14 HAKİKAT Ar l. Bir şeyin aslı ve esası, mahiyeti. 2. Gerçek, doğru, gerçekten, doğrusu. 3. Sadakat, doğruluk, bağlılık, kadirbilirlik. F
15 HAKİME Ar – Kişinin dilediği gibi kullanabilecek hakka malik olduğu malı(bkz. Harim). F
16 HAKİME Ar –(bkz. Hakim). F
17 HAKİMİYET Ar – Hakimlik, amirlik, üstünlük, egemenlik. Sulta. F
18 HALE Ar – Ayın ve güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen ışıklı halka, ayla, ağıl. F
19 HALENUR Ar –(bkz. Hale). F
20 HALİDE Ar –(bkz. Halid). F