1 - 20 - 110 sonuc. Sayfa: 1 - 6
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 DAĞHAN Tür . – Eski Türklerde dağ tanrısı. – İsim olarak kullanılmaz. Uni
2 DAHİYE Ar –(bkz. Dahi). F

3 DALAY Tür – Deniz. F
4 DALGA Tür 1. Denizin yel esince oynayıp kabarması. 2. Denizde hareketli su kütlesi. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
5 DALYA Tür – Yıldız çiçeği. F
6 DAMLA Tür 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. F
7 Darhan Oz Turk Saygılı Uni
8 DEDE Tür 1. Ana ve babanın babası. 2. Ced, ata. 3. Çok yaşlı kimse. 4. Mevlevilikte çile doldurmuş, dervişlik gayesine erişmiş ve dergahta hücre sahibi olmuş kimse. 5. Bektaşilerde şeyh, baba. – Örfte isim olarak kullanılırken, daha çok lakap olarak kullanılır. Uni
9 DEFİNE Ar 1. Yere gömülmüş, kıymetli eşya. 2. Kıymet ve değeri olan kimse veya mal. F
10 DEFNE Yun – Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. F
11 DEĞER Tür 1. Bir şeyin tam karşılığı, kıymet, baha. 2. Layık. 3. Bir şeyin sahip olduğu yüksek vasıf. 4. Ehliyet, kabiliyet. 5. Kadir, itibar. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
12 DEHNA Ar . – Kızıl. Kumun rengi dolayısıyla Arabistan’da ıssız iller adıyla anılan bir çölün adı. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
13 DEHRİ Ar . – Dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkar eden, ruhun da cesetle birlikte öldüğüne inanan. Materyalist. İsim olarak kullanılmaz. Uni

14 DELAL Ar . – İnsana hoş, sevimli görünen hal, naz, işve. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
15 DELFİN Yun . – Yunus balığı. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
16 DELİSTAN Tür – İlkbaharda birdenbire kabarmış bahçe. Gelişmiş, içinde her türden bitki bulunan, karışık bahçe. F
17 DEMET Tür 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. F
18 DEMİRCAN xxx  –(bkz. Demirağ Uni
19 DEMİRDELEN xxx  –(bkz. Demirağ Uni
20 Demirhan Oz Turk Maden Tanrısı Uni