1 - 20 - 74 sonuc. Sayfa: 1 - 4
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 ZABİT Ar 1. Askere kumanda eden rütbeli askEr 2. Ticaret gemilerinden, geminin hareketini yöneten idareci. 3. İdare etme gücü olan.(Mecaz) Tuttuğunu koparan, dediğini yaptıran kimse. M
2 ZADE Fars 1. Evlat, oğul. 2. Dürüst, doğru adam. M

3 ZAFER Ar l. Amaca ulaşma, basan. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
4 ZAFİR Ar – Zafer kazanan, üstün gelen. M
5 ZAĞNOS Tür – Bir tür doğan ‘ kuşu. M
6 ZAHİD Ar – Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken(kimse) muttaki. M
7 ZAHİR Ar – Parlak, parlak yıldız. Allah’ın isimlerindendir. Kur’anı Kerim’de Hadid suresi 3. ayette geçEr M
8 ZAİD Ar – Artan, artıran. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. M
9 ZAİK Ar – Tad alan, tadıcı, tadan. M
10 ZAİM Ar 1. Kefil. 2. Prenses, şef. M
11 ZAKİR Ar – Zikreden, ,anan. Allah’ı gerektiği gibi teşbih ve tehmid eden. Kur’an’ı öğüt verici, gerçek bir zikir olarak gören. M
12 ZAMİR Ar 1. İç, yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. Adın yerini tutan sözcük. M
13 ZARİF Ar 1. Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse, kibar. 2. İnceliği, latifliği ile hoşa giden. M

14 ZATİ Ar 1. Kendiyle ilgili, kendine ait, özel. 2. Özle ilgili. M
15 ZEBİH Ar 1. Kesilmiş veya kesilecek kurban. 2. Hz. İsmail ile Hz. Muhammed’in babası Hz. Abdullah’ın lakabı. M
16 ZEHEB Ar – Altın.(bkz. Zer). M
17 ZEHREVAN Ar . – Kur’an’daki surei Bakara ile Surei Ali İmran. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
18 ZEKAİ Ar – Zekayla ilgili, zekaya ait. M
19 ZEKERİYA Tür – Kur’anı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri. M
20 ZEKİ Ar 1. Zekalı çabuk anlayan ve kavrayan. 2. Zeka belirten. M