1 - 20 - 104 sonuc. Sayfa: 1 - 6
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 VABİL Ar – İri damlalı yağmur. M
2 VACİB Ar 1. Dini(şer’i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen. 2. Çok lüzumlu, bırakılması mümkün olmayan zaruri. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır. M

3 VACİD Ar – Yaratan, meydana çıkaran. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. M
4 VAFE Fars 1. Nasip, kısmet. 2. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
5 VAFİ Ar – Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri. M
6 VAFİD Ar – Elçi, temsilci, rasul. M
7 VAFİR Ar – Çok, bol. M
8 VAHA Ar – Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
9 VAHAB Ar – Bağışlayan, ihsan eden. – Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır. “Abd” takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur  Abdülvahab. M
10 VAHAT Ar – Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerlEr Vahalar. M
11 VAHDEDDİN Ar – Dinin tekliği, birliği. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. M
12 VAHDET Ar 1. Yalnızlık, teklik, birlik. 2. Allah’ı birlemek, şirkten uzaklaşmak. 3. Hakimiyet ve teşri’i(yasa koyuculuğu) yalnız Allah’a ait olarak görmek. M
13 VAHİB Ar – Bağışlayan, bağışlayıcı. – Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır. M

14 VAHİD Ar – Bir, tek, yalnız. Allah’ın sıfatlarındandır. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. M
15 VAHİDDİN Ar – Tek din, dinin tekliği. M
16 VAİD Ar – Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma. M
17 VAİL Ar – Sığınan, kurtulan. Sahabe adlarındandır  Vail b. Hucr. M
18 VAİZ Ar – Dinsel öğütlerde bulunan kimse. M
19 VAKAR Ar – Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin sabır, heybet. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
20 VAKİ Ar l.Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan. 2. Geçen, geçmiş olan. M