1 - 20 - 489 sonuc. Sayfa: 1 - 25
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 TABERİ Ar – Büyük İslâm tarihçilerinden biri. M
2 TACAL Tür – Üstün ol, baş ol. M

3 TACAVER Fars – Padişah, hükümdar. M
4 TACEDDİN Ar – Dinin tacı. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. M
5 TACİ Ar – Taçla ilgili. M
6 TACİK Fars – İran ve Türkistan’da yaşayan İran asıllı, Farsça konuşan halktan olan kimse. M
7 TACİM Ar – Noktalama, noktalatma. M
8 TACİR Ar – Ticareti meslek edinmiş olan, M
9 TAÇKIN Tür – Gurur. M
10 TAFDİL Fars – Birini diğerinden üstün tutma. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
11 TAFLAN Tür – Gülgillerden kışın yaprağını dökmeyen bir bitki. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
12 TAFRA Ar 1. Yukarıya sıçrama, atlama. 2. Yukarıdan atıp tutma, gururlu davranış. 3. İlmiyyede rütbe, derece alma. M
13 TAFTE Fars 1. Bükülmüş, katlanmış. 2. Yanmış, yanık. 3. Aydınlık, parlak. 4. Üzgün, ciğeri yanmış, aşık. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni

14 TAFTİN Ar – Akıl erdirme, anlama, tefhim. M
15 TAĞALAP Tür – Dağ alp. Dağ gibi güçlü, gösterişli, heybetli yiğit. M
16 TAĞAR Tür – Kapı, çanak, çömlek. M
17 TAĞMAN Tür – Dağ gibi iriyarı, gösterişli. M
18 TAHA Ar – Kur’anı Kerim’in 20. suresi. – Hz. Ömer’e müslüman olmadan önce okunan ilk sure. Hz. Ömer bu sureden etkilenmiş ve müslüman olmuştur. M
19 TAHİR Ar 1. Temiz, pak. 2. Türk musikisinde basit bir makam. 3. Her türlü günah ve ayıptan arı olduğundan Rasulullah(s.a.s)’a bu isim verilmiştir. M
20 TAHRİM Ar 1. Haram kılma, kılınma. 2. Kur’anı Kerim’in 66. sûresi. M