1 - 20 - 128 sonuc. Sayfa: 1 - 7
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 RABBANİ Ar 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah’a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah’tan geleni kabul edip, O’nun dinine muhalif olana karşı çıkan. M
2 RABİ Ar – Dördüncü. M

3 RABİH Ar – Yararlı, kazançlı, karlı. M
4 RABIT Ar – Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan. M
5 RACİ Ar 1. Rica eden, yalvaran, dileyen. 2. Dönen, geri gelen. 3. Nisbet ve ilgisi bulunan, dokunan. Uni
6 RACİH Ar – Değerli, üstün. Fıkıhta Delil ve Burhanların tercihinde delili öncelik kazanan taraf. M
7 RADİ Ar – Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. M
8 RAFEDDİN Ar – İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. M
9 RAFET Ar – Acıma, merhamet etme, esirgeme anlamında. Kur’anı Kerim’de Nur suresi 2. ayet. Hadid suresi 27. ayette geçmekledir. M
10 RAFİ Ar – Kaldıran, yücelten, yükselten. Allah’ın isimlerinden,(bkz. Abdürrafi’). Rafi’ b. Hadic, sahabeden. M
11 RAFİH Ar – Rahat ve huzurlu yaşayan. M
12 RAFIZ Ar – Bırakan, salıveren. M
13 RAĞIB Ar – Arzulu, isteyen, rağbet eden. – Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır. M

14 RAHATEFZA a.f.i – Rahat artıran. Türk müziğinin bileşik makamlarından. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
15 RAHDAN Fars – Yol bilen. M
16 RAHİ Ar – Rahat, huzurlu, dingin. M
17 RAHİM Ar – Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. Kur’an’da 220 yerde zikredilmiştir. Allah’ın isimlerinden,(bkz. Abdürrahim). M
18 RAHMAN Ar – Bütün canlılara merhamet eden, koruyan. Kur’anı Kerim’de 55’ten fazla yerde zikredilmiştir. Yine Kur’anı Kerim’in 55. suresinin adıdır. – Allah’ın isimlerinden “abd” takısı alarak isim olarak kullanılır,(bkz. Abdürrahman). M
19 RAHMANİ Ar – Allah’tan gelen, kutsal, Allah’a özgü. M
20 RAHMET Ar . – Acıma, esirgeme, koruma, yarlığama. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni