1 - 20 - 446 sonuc. Sayfa: 1 - 23
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 OBA Tür 1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle bölmeli göçebe cadın. 3. Yabancı. 4. Zeka ya da yetenekleri olağanüstü işler başaracak kadar üstün olan kimse, dahi. 5. Ova. M
2 OBUZ Tür 1. Su kaynağı. 2. Akarsulardan oluşan küçük derecik. 3. İki derenin birleştiği dar yEr 4. Karların erimesiyle oluşan ufak dere. M

3 ÖCAL Tür . Yapılan kötülü­ğün acısını çıkar, öcünü al. M
4 ÖCALAN Tür – İntikam alan. M
5 ODHAN Tür – Atak, hareketli ve canlı lidEr M
6 ODKAN Tür 1. Canlı, coşkulu kimse. 2. Ateş kanlı. 3. Atak. Delidolu M
7 ODMAN Tür – Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse. M
8 ÖDÜL Tür l Bir basan ya da iyilik karşısında verilen armağan. 2. Yarışma veya müsabakalarda bir tarafın, kazanana verdiği hediye, mükafat. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
9 OFLAS Tür –(bkz. Oflaz). M
10 OFLAZ Tür 1. İyi, güzel, eksiksiz, tam. 2. Gürbüz, yakışıklı, güzel giyinen. 3. Becerikli. 4. Eflatun rengi. 5. İşe yarar uygun. 6. Cesur kabadayı. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
11 OFLAZER Tür – Oflaz Er Gürbüz, becerikli, eksiksiz, yiğit. M
12 OGAN Tür . –(bkz. Okan). Uni
13 OGANER Tür – Oğan Er M

14 OĞANER Tür – Oğan Er M
15 OĞANSOY Tür – Oğan soy. M
16 ÖGE Tür 1. Çok akıllı. Yaşlı kimse. 2. Bir ulusun büyüğü, ileri geleni. 3.. Hekim. 4. Ün, şöhret. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
17 ÖGEDAY Tür 1. Çok akıllı, bilgili. 2. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın oğlu. M
18 ÖGER Tür – Akıllı, bilgili kimse. M
19 ÖGET Tür – Beğenilen, aranılan, övülen, iyi güzel. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
20 ÖGETÜRK Tür – Akıllı, bilgili Türk. M