1 - 20 - 294 sonuc. Sayfa: 1 - 15
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 MACİD Ar – Şan ve şeref sahibi olan kimse. İyi ahlaklı. Ulu. M
2 MAHBUB Ar 1. Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen, sevgili. 2. Mahbubi Hûda,(Allah’ın sevgilisi) Hz. Muhammed(s.a.s). ) M

3 MAHFİ Ar – Gizli, saklı. M
4 MAHFUZ Ar Korunmuş, gözetilmiş. Gizlenmiş, saklanmış. M
5 MAHİN Ar –(bkz. Hz. Peygamberin isimleri Uni
6 MAHİR Ar – Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli. M
7 MAHMUD Ar 1. Hamd olunmuş, sena edilmiş, övülmeye değEr  Makamı Mahmud  Hz. Muhammed’in en büyük şefaat makamı, cennet. 2. Ebrehe’nin Kabe’yi yıkmak üzere getirdiği filin adı. 3. Mahmud(Kaşgarlı) Karahanlılar’dan olan bu Türk bilgini “Divanu Lügati’tTürk” adlı eseriyle tanınmıştır. 4. Mahmudiye  2. Mahmut devrinde basılan altın para. M
8 MAHMUR Ar 1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Uyku basmış, ağırlaşmış, yan baygın göz. M
9 MAHŞER Ar – Huy, tabiat. M
10 MAHSUN Ar – Güçlendirilmiş, güçlü. M
11 MAHSUT Ar – Hasat edilmiş, ekini biçilmiş. Biçilmiş ekin. M
12 MAHUR Fars – Türk musikisinde rast perdesinde karar kılan bir makam. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
13 MAİL Ar 1. Bir yana eğilmiş, eğik. 2. Hevesli, istekli, yetenekli. Taraflı, içten istekli. 3. Andırır, benzEr 4. Tutkun. M

14 MAKAL Ar – Söz, lakırdı. Söyleme, söyleyiş. M
15 MAKBUL Ar – Kabul olunmuş, alınmış, alınan. Beğenilen, hoş karşılanan, geçEr M
16 MAKRUN Ar – Ulaşmış, kavuşmuş, yakın. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
17 MAKSUD Ar 1. Kasdolunan, istenilen şey, istek. Maksad, niyet, murat. 2. Varılmak istenen yEr M
18 MAKSUM Ar – Ayrılmış, bölünmüş. Kısmet. Rızkı Maksum; Allah tarafından takdir edilmiş rızık. M
19 MAKSUR Ar 1. Kasrolunmuş, kısaltılmış, kasılmış. 2. Alıkonulmuş. Bir şeye ayrılmış. M
20 MAKUL Ar – Akla uygun bulunan. Akıl ile bilinir, akılla kanıtlanan. Oldukça akıllı, sözü akla yakın. M