1 - 20 - 311 sonuc. Sayfa: 1 - 16
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 KAAN Tür 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. M
2 KABİL Ar 1. Olabilir, mümkün. 2. Cins, soy, sınıf, tür, çeşit. Hz. Adem’in büyük oğlu olup kardeşi Habil’i öldürmüş ve yeryüzünde ilk kan döken insan olmuştur. M

3 KADEM Ar 1. Ayak. 2. Adım. 3.Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4 Uğur. – Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Uni
4 KADEMRAN Fars 1. İlerleyen. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
5 KADI Ar 1. Hüküm, karar, hakimlik. 2. Seri devlette, mahkeme reisi. İlim sahibi yetkili. Kadı İyaz (İyaz b. Musa b. Ümran esSebtî(10831149). Meşhur fıkıh ve hadis bilgini. İspanya’da Gırnata kadılığı yaptı. 20’yi aşkın eseri vardır. M
6 KADİM Ar 1. Ayak basan, ulaşan, varan. 2. Ezeli, evvelsiz. 3. Çok eski zamanlara ait eski atik. 4. Yıllanmış. – Kelamı Kadim, Kur’anı Kerim. M
7 KADİR Ar 1. Değer, kıymet, itibar. 2. Parlaklık. 3. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü. 4. Allah’ın isimlerinden. Kur’anı Kerim’de 50’ye yakın yerde geçmektedir. Başına”abd” takısı olarak “Abdülkadir” olarak kullanılır. M
8 KADİRBİLLAH Ar 1. Allah’la güçlenen. Gücünü Allah’tan alan. 2. Ebu’lAhmed b. İshak. Abbasi halifesi(Öl. 1031). Halife Muktedir’in torunu. M
9 KADİRŞAH a.f.i 1. Güçlü, kuvvetli hükümdar, padişah. 2. Kadir ve şah kelimelerinden türetilmiş birlesik isimdir. M
10 KADREDDİN Ar – Dinin kudreti, gücü. – Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır. M
11 KADRİ Ar 1. Değer, itibar. 2. Onur, şeref, haysiyet, meziyet. 3. Rütbe, derece. M
12 KADRİCAN a.f.i – Değerli, itibarlı, can, ruh. – Kadri ve Can isimlerinden meydana gelen birleşik isim. M
13 KADRİHAN a.t.i – Değerli hükümdar, yönetici. M

14 KAFİ Ar – El veren, yeter, yetecek, yetişen, kifayet eden. M
15 KAĞAN Tür 1. Hakan, imparator. 2. Kükremiş, öfkelenmiş, kükreyen, öfkelenen. M
16 Kağan Eski Turk Lider M
17 Kağan Oz Turk İmparator Uni
18 KAHHAR Ar 1. Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici batırıcı. 2. Allah’ın isimlerinden. – İsim olarak kullanılmaz. –(bkz. Abdülkahhar). Uni
19 KAHİR Ar 1. Allah’ın sıfatlarındandır. Kur’anı Kerim’de iki yerde geçEr 2. Kahredici, zorlayan. 3. Yok eden. 4. Ezici kuvvet. Kahir Billah  Abbasi halifesi.(Ebu Mansur Muhammed elMutezid). Muktedir’in kardeşi. Uni
20 KAHRAMAN Fars 1. Yiğit, cesur,(bahadır). 2. Hüküm sahibi, iş buyuran. 3. Fars mitolojisinde Rüstem’in yendiği kimse. –(bkz. Bahadır). ) M