1 - 20 - 204 sonuc. Sayfa: 1 - 11
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 İBADULLAH Ar 1. Allah’ın kullan, insanlar,(bkz. Abdullah). 2. Çok, pek çok. M
2 İBER Ar . – İbretler, alınan kötü derslEr – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni

3 İBHAC Ar . – Sevindirme, sevindirilme. – Erkek ve kadın adı olarakkullanılır. Uni
4 İBİŞ Tür l. Ortaoyunu ve kukla tiplerinde gülünç şahıs. 2. Avanak, sersem. Daha çok takma isim olarak kullanılır. M
5 İBN Ar – Erkek çocuk demektir. Araplarda birçok şahıs babalarının isimleriyle anılmıştır. İbn Abbas(Abdullah) Rasulullah ‘in amcası Abbas’ın oğlu. Sahabedendir. M
6 İBRA Ar . Beri kılma, beraat etme, temize çıkarılma, aklanma. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
7 İBRAHİM Ar 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kur’an’da ismi geçen İbrahim peygambEr M
8 İBRİZ Ar . – Halis, saf altın. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
9 İBSAN Ar – İnsanın yüzü veya huyu güzel olma. M
10 İBŞAR Ar – Müjde verme, müjdeleme, muştulama. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
11 İCAB Ar 1. Lazım gelme, gerçek. 2. Bir sözleşme için ilk söylenen söz. 3. Olumlama, olumlu hale gelme. M
12 İCABİ Ar –(bkz. İcab). M
13 İCİ Fars 1. Hükümdar veziri vekili. 2. Atmaca. M

14 İÇKİN Tür . – Varlığın içinde bulunduğu varlığın yapısına karışmış olan. 2. Yalnızca bilinçte olan. 3. Deney içinde kalan, deneyi aşmayan. 4.Dünya içinde dünyada olan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
15 İCMAL Ar 1. Özetleme. 2. Özet. 3. Cem, toplama. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
16 İÇÖZ Tür – İçli, özlü değerli. M
17 İÇTEN Tür . – Yürekten, candan, samimi. En önemli, can alıcı noktasından. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
18 IDIK Tür – Kutsal, mübarek. M
19 IDIKUT Tür 1. Eski Türklerde bir şan. 2. Devlet yönetme gücü. M
20 İDİKUT Tür 1. Kutlu, saadetli. 2. Yüksek rütbeli. 3. Eski Türklerde bir hükümdar ünvanı. M