1 - 20 - 193 sonuc. Sayfa: 1 - 10
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 HABBAN Ar – Güney Arabistan’da bir kasaba. M
2 HABEŞİ Ar – Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. Habeş ırkına mensup. M

3 HABİB Ar – Sevgili. Seven, dost. M
4 HABİBULLAH Ar – Allah’ın sevgilisi. Hz. PeygambEr M
5 HABİL Ar    –         Habil.   Hz. Adem’in oğullarından, Kabil’in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir. M
6 HABİR Ar 1. Taze, haberli, bilgili, agah, vakıf. 2. Cenabı Hak. M
7 HACCAC Ar 1. Delil ikame eden. Delille galip olan. 2. Irak valisi olup, Hz. Muhammed soyuna ve taraflarına eziyet eden Yusuf b. Sakail’nin unvanı. Yezid’in komutanlarından. M
8 HACE Fars 1. Hoca. 2. Bilgin, öğretmen. 3. Çelebi, sahip, muallim, profesör. – Daha çok lakab olarak kullanılır. M
9 HACI Ar 1. Hacca giden, Kabe’yi ziyaret eden, hacı. 2. Dini bir mahalli ziyaret eden kimse. M
10 HACİB Ar – Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır. M
11 HACİR Ar 1. Hicret eden, bir başka yere geçen. 2. Sayıklayan. M
12 HADDAS Ar . Çabuk kavrayan, anlayışlı, kavrayışlı. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
13 HADİ Ar 1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehbEr 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu. M

14 HADİC Ar – Erken doğan oğlan çocuğu. M
15 HADİD Ar 1. Keskin. 2. Demir. 3. Öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz. 4. Kur’anı Kerim’in 50. suresinin adı. M
16 HADİM Ar – Hizmetkar, yardım eden. Hadimi Harameyn  Haremi Şerifin hizmetkarı. Hicaz’ın alınmasından sonra Osmanlı sultanlarına verilen lakap. M
17 HAFİ Ar 1. Çok ikram eden, insanı güler yüzle karşılayan. 2. Yalınayak yürüyen, koşan adam. M
18 HAFİD Ar – Erkek torun. M
19 HAFİZ Ar 1. Allah’ın adlarındandır. Muhafaza eden, saklayan, esirgeyen, koruyan. 2. Kur’an’ı ezbere bilen ve usulüne uygun okuyan kimse. M
20 HAFİZÜDDİN Ar – Dinin koruyucusu. – Daha çok unvan olarak verilir. M