1 - 20 - 95 sonuc. Sayfa: 1 - 5
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 GAFFAR Ar 1. Kullarının günahlarını affeden, Allah. 2. Çok merhamet eden. Allah’ın isimlerinden. (bkz. Abdülgaffar). M
2 GAFUR Ar – Mağfiret eden, yarlığayan, affeden, bağışlayan, merhamet eden Allah. Allah’ın isimlerinden. –(bkz. Gaffar). M

3 GAGAUZ Tür 1. Gökoğuzlar. 2. Hristiyanların Ortodoks mezhebine bağlı Türk kavmi. Balkanlar ve Rusya’da yaşamaktadırlar. Deliorman, Dobruca, Beşerabya ve Ukrayna’da oturan Hristiyan Türklere verilen ad. Uni
4 GALİB Ar 1. Galebe çalan, muzaffer, yenen. 2. Güçlü kuvvetli, kudretli, hükmeden. 3. Üstün baskın. Şeyh Galip  Meşhur divan şairlerinden. 17571798 yıllan arasında yaşamıştır. – Türk dil kurallarına göre “b/p” olarak kullanılır. M
5 GANİ Ar 1. Zengin varlıklı, bol doygun. 2. Sahip olduğunda fazlasını istemeyen. Allah’ın isimlerinden. –(bkz. Abdülgani). M
6 GANİM Ar – Ganimet alan. M
7 GARİB Ar 1. Yabancı, acaib. Kimsesiz, memleketinden uzak. Türk dil kuralları açısından “b/p” olarak kullanılır. M
8 GAVS Ar 1. Suya dalma, dalgıçlık. 2. Yardım muavenet. 3. Yardım istemek için bağırmak. 4. Yardımcı, imdada yetişen. 5. Allah’ın velileri, hakkında kullanılır. Daha çok ünvan olarak verilir. – Gavsı Azam  Tarikat kurucusu, özellikle Abdülkadir Geylani için kullanılır. M
9 GAYRET Ar 1. Çalışma, çabalama. 2. Kıskanma, çekememe. 3. Aziz ve kutsal bir şeye tecavüz edildiğini görmekten doğan asil temiz duygu. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
10 GAZA Ar – Din uğruna savaş. M
11 GAZAL Ar 1. Ceylan. 2. Geyik, âhû. 3. Geyik yavrusu. 4. Güzel göz, irigöz. M
12 GAZANFER Ar 1. İri arslan, şir. 2. Cesur, yürekli, yiğit adam. 3. Hz. Ali’nin lakabı. M
13 GAZEL Ar 1. Latif. 2. Kuruyarak dökülmüş ağaç yaprağı. 3. Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli. M

14 GAZİ Ar 1. Allah yolunda savaşan kişi. 2. Gaza sırasında yaralanan kimse. 3. Gaza sırasında yararlıklar gösteren kumandanlara verilen unvan. 4. 2. Mahmud zamanında çıkarılan altın sikke. M
15 GAZİR Ar 1. Yumuşak, mülayim. Tatlı, nazik, uysal. M
16 GAZİYÜDDİN Ar – Din uğrunda yara alan, yaralanan. Savaşan. M
17 GAZZAL Ar – İplikçi. M
18 GAZZALİ Ar – İslam aleminin büyük mütefekkirlerinden. – Babası “Gazzaliplikçi” sanatçısı olduğu için kendisine Gazali adı verilmiştir. M
19 GENÇ Fars 1.Hazine define. 2.(a.) Naz, eda, cilve. M
20 GENCAL Tür – Genç kal. (bkz. Genç). M