1 - 20 - 76 sonuc. Sayfa: 1 - 4
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 FADALE Ar 1. Faziletli. 2. Rasulullah’a tabi olmuş sahabedendir. Medineli ilk müslümanlardandır. Birçok hadis rivayeti mevcuttur. M
2 FADIL Ar –(bkz. Fâzıl). M

3 FADL xxx  1. İyilik. 2. Fazilet. 3. Erdemlilik. Fadl b. Abbas b. Abdülmuttalib  Rasulullah’ın amcası Abbas(r.a.’ın oğludur. Uni
4 FAHHAR Ar 1. Çok övünen, kendini çok metheden. 2. Çanak, çömlek, toprak testi. 3. Saksı. M
5 FAHİM Ar 1. Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı.2. Ulu, büyük, sayan. M
6 FAHİR Ar 1. Övünülecek, iftihar edilecek. 2. Şerefli, kıymetli. 3. Parlak, güzel, mükemmel. M
7 FAHREDDİN Ar – Dinin övdüğü, diniyle övünen. Dinin seçkini. Fahreddin Razi (Rey 1149Horat 1209). Müfessir, kelamcı. Dilbilimci. Fizikçi. Tıpçı. M
8 FAHRİ Ar – Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen iş.(İş, sıfat, unvan). Fahri aza, fahri üye; maaşsız, ücretsiz veya müessese için gurur kaynağı olan kişi. M
9 FAİK Ar 1. Üstün, seçkin, yüksek, ileri. 2. Mümtaz, manevi olarak üstün olan. M
10 FAİZ Ar – Fevz bulan, muradına ulaşan, başarı kazanan. Kur’an’da müslümanları vasfetme sadedinde birçok yerde geçmektedir. M
11 FAKI Tür – Fakih’ten bozma kelime. Anadolu’da okuryazar ve bilgili imam, hoca gibi kimselere eskiden verilen unvan. M
12 FAKİH Ar l. Bir şey bilen yahut anlayan kimse. 2. Fıkıh ilminde üstad. İslam hukuk bilgini. M
13 FALİH Ar 1. Felaha eren, başarı kazanan, muradına eren. 2. Toprağı süren, eken. M

14 FARABİ t.h.i – 870950 yıllan arasında yaşamış ve Aristo felsefesinin İslam aleminde yayılmasına yol açmış Türk filozofudur. Kendisine muallimi sani(Aristo’dan sonra 2. üstad) unvanı verilmiştir. Eserlerinin İbni Sina üzerinde büyük tesiri vardır. Kanun dediğimiz çalgının mucididir. Asıl adı “Ebu Nasır Muhammed’tir. M
15 FARİS Ar 1. Atlı(süvari). 2. Binici, ata binmekte maharetli. 3. Ferasetli, anlayışlı. 4. İran’ın güneyindeki Şiraz vilayeti. M
16 FARUK Ar 1. Haklıyıhaksızı ayırmakta güçlü olan. 2. Doğruyu yanlıştan ayıran. 3. Keskin. – Hz. Ömer’in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için “Faruk” kelimesiyle adlandırılmıştır. M
17 FARÛKİ Ar – Hz. Ömer’in nesline yahut adaletine mensup. M
18 FARYAB Fars 1. Dere ve ırmak suyu ile sulanan yEr 2. Eski Horasan’da Delh’e yakın bir şehir. M
19 FATİH Ar 1. Fetheden, açan. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse. 3. Hüküm veren anlamında, Cenabı Hakk’ın sıfatlarından biridir. A’raf suresi 89. ayet. – İstanbul’u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han’a bu fethinden ötürü verilen unvan. M
20 FATİN Ar 1. Zeki, anlayışlı. 2. Zihni açık, kavrayışlı. Uyanık. M