1 - 20 - 140 sonuc. Sayfa: 1 - 7
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 DADAŞ Tür 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit. M
2 DAFİ Ar l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten. M

3 DAĞAŞAN Tür – Dağaşan. M
4 DAĞDELEN Tür –(bkz. Dağaşan). M
5 DAĞHAN Tür . – Eski Türklerde dağ tanrısı. – İsim olarak kullanılmaz. Uni
6 DAĞTEKİN Tür –(bkz. Dağaşan). M
7 DAHHAK Ar – Çok gülen, çok gülücü. – Daha çok lakab olarak kullanılır. M
8 DAHİ Ar – Üstün zeka sahibi. M
9 DAİM Ar – Devamlı sürekli, her zaman. M
10 DALAN Tür 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. M
11 DALAYER Tür – Deniz adamı. M
12 DALDAL Tür – Kahraman, yiğit M
13 DALGA Tür 1. Denizin yel esince oynayıp kabarması. 2. Denizde hareketli su kütlesi. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni

14 DALOKAY Tür – Çok beğenilen. M
15 DAMAN Fars 1. Etek. 2. Bir dağ silsilesinin eteğinde uzanan bölge. M
16 DANA Fars 1. Bilen, bilici, bilgin. M
17 DANİŞ Fars 1. Bilim, bilgi, ilim. Ehli daniş  Bilgi sahipleri. DanişMerd  Bilgili, Tanzimattan önce kadıların yanında stajer olarak çalışan kimse. – Danişmend  Sultan Melikşah’ın alimlerinden emir Danişmend’in kurmuş olduğu bir Türk devlet ve sülalesi. M
18 DANİYAL İbr – Beni İsrail peygamberlerinden biri. “Tanrı benim yargıcımdır” anlamına gelir. İki tane Daniyal vardır a) Babillilcre esir olmuş genç Daniyal, b) Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arasında geçen zamanda yaşayan Daniyal. ) M
19 DARCAN Tür 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. M
20 DAREKUTNİ Ar – Ebu’lHasen Ali b. ÖmEr  Tanınmış muhaddislerdendir(917995) yıllan arasında yaşamış 80 yaşında Bağdat’ta vefat etmiştir. Hadis sahasında kıymetli eserleri vardır. M