1 - 20 - 218 sonuc. Sayfa: 1 - 11
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 CABBAR Ar –(bkz. Cebbar). M
2 CABGU Ar 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse. M

3 CABİR Ar – 1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip gelen. 3. Aziz ve kuvvetli olan. Allah’ın hükümlerini uygulamada güç kullanan. 4. Kırıkçı, kırık sancı. Cabir b. Abdullah b. elEnsari  Sahabedendir(603697). Birinci Akabe Bey’atından sonra müslüman oldu. Rasulullah’ın bulun savaşlarına katıldı. Sahabenin bilginlerindendi. Kendisinden çok sayıda hadis rivayet edilmiştir. M
4 CAFER Ar – Küçük akarsı. Çay. Cafer b. Muhammed  Lakabı esSadık olup 12 imamın 6.’ncısıdır. Muhammed b. elBakır’ın yerine imamete geçmiştir. Caferi Tayyar  Hz. Alinin kardeşi olup, Mute savaşında bayrak tutarken iki elini de kaybederek şehid olmuştur. Bugün Mute civarında kabri bulunmaktadır. M
5 ÇAĞA Tür . – Çocuk. Uni
6 ÇAĞAÇAR Tür – Çağ açacak kimse. M
7 ÇAĞAKAN Tür – Çağı yakalayan, çağdaş. M
8 ÇAĞAN Tür – Bayram, şenlik. M
9 Çağan Eski Turk Şimşek, bayram M
10 Çağan Oz Turk Bayram, eğlence Uni
11 ÇAĞANAK Tür – Körfez, liman. M
12 ÇAĞAR Tür 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu. M
13 ÇAĞATAY Tür 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Türklerine, lehçelerine dayanılarak verilan ad. – Çağatay Han  Cengiz Han’ın 2. oğlu Çağatay. Müslümanlara ve dinin emirlerine karşı politika uygulamakta ve Moğol yasasını tatbik etmekteydi. Gusl abdestini yasaklamıştı. Hristiyan dostu olarak bilinmektedir. Marco Polo kendisinin vaftiz edildiğini kaydetmiştir. M

14 Çağatay Eski Turk Çağın en ünlüsü M
15 Çağıl Oz Turk Su sesi Uni
16 ÇAĞILI Tür 1. Çağla ilgili. 2. Çakıl. 3. Çağla. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
17 ÇAĞIN Tür . – Yıldırım, şimşek. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
18 ÇAĞKAR Tür – Canlı, dinamik, çalışkan. M
19 Çağla Oz Turk Dürüst kişi Uni
20 ÇAĞLAR Tür . – Çağlayan, şelale(bkz. Şelale). – Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Uni