1 - 20 - 382 sonuc. Sayfa: 1 - 20
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 BABA Tür 1. Kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. Birinci dereceden erkek akraba. 3. Koruyucu, velinimet. 4. Saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. Ecdad, Ata. 6. Tekke büyüğü. 7. Zencilerde görülen saraya benzer bir hastalık. – Baba Oruç. Oruç Reis. Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın lakabı. M
2 BABÜR Tür 1. Böbürlenme. 2. Hükümdar. – Babürşah. Zahirettin Muhammed(14831530). Hindistan’daki TürkHint İmparatorluğu’nu kuran kişi. M

3 Babür Eski Turk Bir kaplan türü, Babür Devletinin ünlü kağanı M
4 Babür Oz Turk Kaplana benzer yırtıcı bir hayvan Uni
5 BADİ Fars 1. Rüzgara veya havaya ait. 2. Geçici. Badi Ahmed(18391908). Türk yazar ve şair. M
6 BAĞATUR Tür – Cesur yiğit. M
7 Bagatur Oz Turk Kahraman Uni
8 BAĞDAŞ Tür – Yakın arkadaş, dost. M
9 BAĞIŞ Tür 1. Bağışlanan şey, ihsan. 2. Sıçrayış, atlama. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
10 BAĞIŞCAN Tür –(bkz. Bağış). M
11 BAĞIŞHAN Tür –(bkz. Bağış). M
12 BAĞLAM Tür 1. Cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste. 2. Bir koşuttaki dörtlüklerin herbiri. 3. Herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı. 4. Dilbilgisinde, önce veya sonra gelen kelimeyi etkileyen belirleyen birim ya da birimler bütünü. Erkek veya kadın adı olarak kullanılır. Uni
13 BAHA Ar 1. Güzellik, zariflik. 2. Parıltı. 3. Alışma, dadanma. – Bahailik mezhebinin kurucusu. M

14 BAHADDİN Ar – Dinin güzelligi. Dinin değerlisi. – Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır. M
15 BAHADIR Fars – Cesur, yiğit, bağatur. Timur soyundan Hindistan’da hükümdarlık yapmış Türk lidEr M
16 Bahadır Eski Turk Kahraman M
17 BAHADIRHAN Tür –(bkz. Bahadır). M
18 BAHAEDDİN Ar –(bkz. Bahaddin). Bahaeddin Ahmed Efendi(Bursa 17411794) Osmanlı dönemi tarihçilerinden. Müderrislik ve kadılık yaptı. ) M
19 BAHAMRA Ar – Irak’ta bir yEr –Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
20 BAHAULLAH Ar – Allah katında değer ve kıymet sahibi. M