1 - 20 - 516 sonuc. Sayfa: 1 - 26
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 ABAD Fars 1. Şen, bayındır. 2.(Ar.) Sonsuz gelecek zamanlar.. M
2 ABADÎ Fars – Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. Abadı Mehmet Çe­lebi. Türk hukuk bilgini(1555). M

3 ABAKA HAN Tür İlhanlı hü­kümdarı Hülagu’nun oğlu. M
4 ABAY  Tür – Beceri. Sezgi, an­layış, dikkat. Abay Kunanbayoğlu. Kazak Türk şiirinin kurucusu. M
5 ABAZA Tür – KaraçayÇerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. – Abaza Hasan Paşa, Os­manlı vezirlerinden. Uni
6 ABBAD Ar Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yeri­ne getiren. Yasaklarından kaçınan. –Abbad b. Bişr. Ashab’dan. M
7 ABBAS Ar 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan(bkz. Esed, gazanfer, şiir). – Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah(s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur. ) M
8 ABBAZ Fars Yüzgeç, yüzü­cü. M
9 Abçar Oz Turk İşinin ehli, uyumlu kişi Uni
10 ABDİ Ar – Kulluk ve itaat eden. M
11 ABDÜDDAR Ar – Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah’ın kulu. edDar. Allah’ın isimlerindendir. M
12 ABDÜLAFUV Ar – Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah’ın kulu. Allah’ın isimlerinden,(bkz. elAfuv). M
13 ABDÜLALİ Ar – Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah’ın kulu. Ali kelimesi Kur’an’da Allah’ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır. M

14 ABDÜLALİM  Ar – Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulun­duran Allah’ın kulu. Alim kelimesi Allah’ın 99 isminden birisidir. M
15 ABDÜLAZİM Ar – Azamet ve büyüklük sahibi Allah’ın kulu. – Al­lah’ın isimlerinden,(bkz. elAzim). M
16 ABDÜLAZİZ Ar – Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah’ın kulu.(bkz. Aziz). Aziz Allah’ın isimlerindendi r. – Sultan Abdülaziz  32. Osmanlı padişahının adı. M
17 ABDÜLA’LA Ar – En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah’ın kulu. A’la kelimesi Kur’anı Kerim’in sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini. M
18 ABDÜLBAKİ Ar – Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah’ın kuluAllah’ın isimlerinden,(bkz. Baki). M
19 ABDÜLBARİ Ar – Yaratan, yaratıcı Allah’ın kulu. Bari ismi, Al­lah’ın isimlerindendir. “Abd” takısı al­madan kullanılmaz. M
20 ABDÜLBASİR Ar – Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Al­lah’ın kulu. –(bkz. elBasir). M