Popüler Tür bebek isimleri Kız ve Erkek için.

1 - 20 - 3046 sonuc. Sayfa: 1 - 153
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 ABAKA HAN Tür İlhanlı hü­kümdarı Hülagu’nun oğlu. M
2 ABAY  Tür – Beceri. Sezgi, an­layış, dikkat. Abay Kunanbayoğlu. Kazak Türk şiirinin kurucusu. M

3 ABAZA Tür – KaraçayÇerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. – Abaza Hasan Paşa, Os­manlı vezirlerinden. Uni
4 ABILAY HAN Tür – Orta cüz Kazak Hanı. Ülkesini Çinlilere, Hive hanlıklarına karşı ustaca savundu(17111781). M
5 ABIŞKA NOYAN Tür – İlhan­lı komutan.(XIIIXIV. yy.) bkz. Abuşga. M
6 ABUŞKA Tür – Koca, zevc, yaşlı erkek. M
7 ACA Tür 1. Amca, ağabey. 2. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren. 3. Büyük M
8 ACABAY Tür –(bkz. Aca). M
9 ACAHAN Tür –(bkz. Aca). M
10 AÇANGÜL Tür –(bkz. Gül). F
11 ACAR Tür 1. Becerikli. 2. Atıl­gan, ele avuca sığmaz. 3. Halk. 4. Ye­ni, taze Erkek ve kadın adı olarak kullanılır(örfte). Acar, Sırrı  1967 Dünya Güreş şampiyonu Türk. Uni
12 ACARALP Tür – Yiğit, bece­rikli, cesur kişi. M
13 ACARBAY Tür – Doğan Acarbay, olimpiyatlarda yarışmış Türk atlet, 1948. M

14 ACARER Tür –(bkz. Acaralp). M
15 ACARKAN Tür –(Acaralp). M
16 ACARMAN Tür – Çevik, be­cerikli, girişken. M
17 ACARÖZ Tür – Özünde yiğit­lik bulunan. M
18 ACARSOY Tür – Yiğit, soylu. M
19 AÇE Tür – Sumatra adasının en kuzey kısmı. Önceleri burada Açe İslam devleti hüküm sürerdi. Şimdi ise Hollanda sömürgesidir. F
20 AÇIL Tür – Açılmak eylemin­den emir; serpil F