Popüler İbr bebek isimleri Kız ve Erkek için.

1 - 14 - 14 sonuc. Sayfa: 1 - 1
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 ARMİNE İbr – İbranice isim.(bkz. Emine). F
2 CEBERUT İbr – İbranice “kudret” anlamına gelmektedir. Yeni Eflatuncu filozoflar ile işraki felsefesine tabi olan mutasavvıflara verilen ad. M

3 DANİYAL İbr – Beni İsrail peygamberlerinden biri. “Tanrı benim yargıcımdır” anlamına gelir. İki tane Daniyal vardır a) Babillilcre esir olmuş genç Daniyal, b) Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arasında geçen zamanda yaşayan Daniyal. ) M
4 DAVUD İbr Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur’anı Kerim’de 16 yerde ismi geçEr – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. M
5 EFRAHİM İbr – Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin’de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu. M
6 İLYAS İbr – Yağmurlara hükmeden İsrail peygamberi. Kur’anı Kerim’de 3 yerde adı geçen peygamberin ismidir. Hızır(a.s.) olduğunu söyleyenler vardır. M
7 İSHAK İbr 1. İbranice “Gülme” anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub(a.s.)’un babası. Peygamberdir. Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir. M
8 İSRAİL İbr – Ya’kub peygamberin lakabı. Sonradan onun soyundan gelenler İsrailoğullan diye anılmışlardır. İsrailoğullan, Kur’an’da çok sık kullanılan bir isimdir. Uni
9 MERYEM İbr – 1. Abid. İbadete düşkün insan. 2. Hz. İsa’nın annesi. F
10 SAFİR İbr – Mavi renkli, değerli bir süs taşı, göktaşı. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
11 SARA İbr 1. Prenses. 2.(Fars.) Hz. İbrahim’in hanımı. 3. Halis, katkısız, temiz. F
12 SEMİRAMİS İbr – Doğu mitolojisinde adı geçen, dünyanın 7 harikasından biri olan Babil’in asma bahçelerini kurduran Asur kraliçesi. F
13 TALUT İbr – Bakara suresinde İsrailoğulları hükümdarlığına Allah tarafından tayin edilen ve az bir askerle Calut’un ordularını yok eden komutan. M

14 YAHYA İbr – ‘Allah lütufkardır” anlamında. Kur’anı Kerim’de 5 yerde ismi geçen ve Zekeriyya(a.s.)’nın oğlu olan peygambEr M